ABOUT

The painting rises from the brushstrokes as a poem rises from the words.

The meaning comes later.

- Joan Miron Miro

WHY

Waarom

Life is a journey of discovery. Creating visual art, and abstract art in particular, ties up seamlessly with that vision. The artistic process is a path of discovery in which I inquire into and paint what interests me in life. I do this ‘with and without maps’. It is an experience quite similar to traveling the world, which is one of my passions.

   I am continually exploring and developing my distinctive creative voice. I am always on my way towards something new and different, often without knowing where I will end up. This element of surprise is what makes painting so exciting.   

   I have always been hungry for understanding things at a deeper level, curious for the hidden layers, the story behind the story. I love to investigate, to dig up that which is beneath the surface, and to express myself about it. Painting allows me to do just that – not just metaphorically, but also literally.

   The complexity of the painting challenge, the endless possibilities for exploration and variation it provides, and the journey that is implicit, make a life in paint such a gift. Painting gives me energy, it heals, and it makes me happy  and happier still if my work inspires others.

Het leven is een ontdekkingsreis. Het creëren van beeldende kunst, en van abstracte kunst in het bijzonder, sluit naadloos bij die visie aan. Het artistieke proces is een reis waarin ik het leven exploreer en schilder, met of zonder routekaart. Het geeft een vergelijkbare beleving als het reizen in de wereld, dat een van mijn passies is.

   Als beeldend kunstenaar ben ik voordurend bezig mijn artistieke stem verder te ontwikkelen. Ik ben altijd op weg naar iets nieuws, vaak zonder te weten waar ik zal uitkomen. Dit verrassingselement maakt schilderen zo spannend.

   Ik heb altijd interesse gehad dingen op een dieper niveau te doorgronden, nieuwsgierig naar de verborgen lagen, het verhaal achter het verhaal. Ik houd ervan  te onderzoeken, dat wat verborgen is naar de oppervlakte te brengen, en er uitdrukking aan te geven. En dat is precies wat ik met schilderen doe – niet alleen metaforisch, maar ook letterlijk.

   De complexiteit van de schilderuitdaging, de eindeloze mogelijkheden voor exploratie en variatie die het beeldend werken biedt, en het daarbij behorende proces, maken een leven in verf een groot geschenk. Schilderen geeft me energie, het heelt, en het maakt me blij - en des te meer wanneer mijn werk anderen weet te inspireren.

Who.jpg
 

what

How.jpg

My focus is to create abstract paintings. I strive to make work that radiates strength from a distance and betrays more subtlety when viewed from close by, and which moves the viewer and make him or her think.

   For my abstract work I use different media. Acrylic paint forms the basis, which I combine with oil/neo pastel, pencil, collage and other materials. Besides external and internal sources of inspiration, what happens in the moment on the canvas in front of me while I am working especially inspires me, as well as the colours with which I work.

   My realistic artwork focuses on flora, made with soft pastel, and on landscape, for which I use watercolour paint.

Mijn focus is het maken van abstracte schilderijen. Ik streef ernaar werk te maken dat tegelijkertijd kracht uitstraalt van een afstand en meer subtiliteit verraadt van dichtbij, en dat de kijker raakt en aan het denken zet.

Ik maak gebruik van verschillende media. Acrylverf vormt de basis. Dit combineer ik met oliepastel, potlood, collage en andere materialen. Naast interne en externe inspiratiebronnen laat ik me vooral inspireren door wat er in het moment op het doek gebeurt, en door de kleuren waarmee ik werk.

Mijn realistische werk concentreert zich op flora, veelal gemaakt met soft pastel, en landschap, waarvoor ik aquarelverf gebruik.

how

I usually work on several paintings simultaneously that together form a series. While these pieces are related, each painting in a series has its own marks of individuality.

In my abstract work, I paint intuitively. I start from a loose intention/idea, and then work without a pre-hatched plan and expected end result in mind. I therefore do not know exactly where the painting will lead me. Whereas the starting phase consists predominantly of experimenting freely, at a certain moment, after having applied various layers of paint and when the contours of an image start to form, I will start focussing more on the principles of art, such composition, the dark-light contrast, colour and texture. From that moment on analysis and intuition alternate, while I add more layers. And it is precisely the seemingly inevitable struggle that results which is the major challenge and fun of it all. And if I manage to overcome the obstacles the painting puts forth and to create something new which appeals to me, it's pure bliss.
In my realistic work naturally it is more obvious from the start where I am heading.

 

hoe

Ik werk meestal aan verschillende schilderijen tegelijk die samen een serie vormen. Terwijl deze schilderijen aan elkaar gerelateerd zijn, heeft ieder werk binnen een serie zijn onderscheidende individuele kenmerken.

Bij het maken van mijn abstracte schilderijen werk ik intuïtief. Ik start vanuit een losse intentie/idee, en werk vervolgens zonder vooropgezet creatief plan en zonder een vastomlijnde verwachting van het eindresultaat. Ik weet dus doorgaans niet precies waarheen het schilderij mij voert. Waar de beginfase vooral bestaat uit vrij experimenteren, ga ik me op een gegeven moment, na verschillende lagen te hebben aangebracht en wanneer de contouren van een beeld zich beginnen af te tekenen, meer focussen op schilderprincipes zoals compositie, donker en licht contrast, kleur en textuur. Analyse en intuïtie wisselen elkaar vanaf dat moment steeds af, en gaandeweg voeg ik meer lagen toe, en/of haal lagen weg - waarbij oude onderliggende lagen tevoorschijn kunnen komen. De schilderijen gaat zo door verschillende rondes van transformatie in een proces van ‘creative destruction’. Het toelaten van onzekerheid en het nemen van risico’s maakt dat dit proces heel boeiend en ook bevrijdend is. En het is juist de schijnbaar onvermijdelijke struggle die resulteert die de uitdaging vormt en deze manier van werken zo spannend maakt. Wanneer het me uiteindelijk lukt de obstakels die de schilderijen me voorschotelen te overwinnen en iets te creëren wat me aanspreekt, geeft dat me een kick.
Bij mijn realistische werk is vanzelfsprekend van aanvang duidelijker waar ik heen werk.

where

20180419_142128.jpg

I live in a village just outside Amsterdam, with heather fields and woods on my doorstep. My painting studio is at home. For a long time I lived and worked abroad, mostly in Africa, which continues to be a source of inspiration.

Ik woon in een dorp in een groene omgeving vlakbij Amsterdam, met heidevelden en bossen op steenworpafstand. Mijn atelier is thuis. Jarenlang verbleef en werkte in het buitenland, met name Afrika, wat een bron van inspiratie blijft.

1990 f7 10-1.jpg